Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?
  • Co se u nás aktuálně děje nového?

    Novinky
  • Podívejte se na  fotky z našich akcí

    Fotogalerie

Co je u nás nového?

Dětský domov, Kašperské Hory je školské zařízení zajišťující výkon ústavní výchovy dětí a mládeže zpravidla od tří do osmnácti let, popř. do 26 let do ukončení profesní přípravy.
Zajišťuje výchovnou, sociální a hmotnou péči včetně stravování, ošacení a věcného vybavení dětem a mládeži, kteří nemohou být ze závažných důvodů vychováváni ve vlastní rodině a nemohou být osvojeni nebo umístěni v jiné formě náhradní rodinné péče.
Více o nás
"Celý život jsem pořád s dětmi, jako skautská vedoucí, jako maminka na mateřské, jako teta v dětském domově a teď i přes záplavu starostí a administrativy jako ředitelka DD. Když jsou děti kolem mě, tak to jsou ty nejšťastnější chvíle během dne! Tak ať jich je co nejvíc"
Petra Divišová
Ředitelka DD Kašperské Hory

Naše rodinky

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc

  • Dejme dětem šanci
  • Sebe spolu
  • Spolu detem
  • Nadační fond Albert