Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Výlet do srdce Šumavy


Jeleni, vlci, soutok Vydry a Křemelné. To jsou všechno krásy Šumavy, které mohly naše děti z DD Kašperské Hory v sobotu 28.5. 2022 spatřit a poznat. Díky dvěma manželům, kteří našemu domovu akci zprostředkovali a zasponzorovali, jsme se mohli s dětmi na tato místa vydat a zažít dobrodružství.

Většina dětí nikdy jelena neviděla. Během této akce jsme měli tato velká zvířata na pár metrů od nás, což byl pro některé velký zážitek. Podobně tomu bylo i u vlka, na kterého jsme si však museli s patřičnou trpělivostí a tichostí počkat, ale stálo to za to. Závěr našeho výletu patřil zodpovězení si otázky, ze kterých řek vlastně vzniká Otava. Proto jsme konec našeho výletu zakončili právě na Čeňkově Pile, kde děti mohly odpověď odhalit. Výlet se podařil, děti poznaly nové věci a především zažily další dobrodružství.