Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Vánoční besídka zrušena pro veřejnost


Naše děti už déle než měsíc pilně nacvičují na vánoční besídku - trénují písničky, říkanky, tanec a choreografii. Vánoční besídku musíme, bohužel, zrušit pro veřejnost v důsledku vládních nařízení a rapidně se zhoršujícímu vývoji epidemie.

Vánoční besídky našeho domova jsou velmi oblíbené a navštěvované, ať už příznivci a mecenáši našeho domova, bývalými zaměstnanci, sociálními pracovnicemi, rodiči či příbuznými dětí. Besídku si letos zorganizujeme v bezpeční našeho domova a plánujeme, že všechny spřízněné dobré duše budeme moci potěšit v příznivější době, děti by rády předvedly sůj talent a um.

Věříme že i tak nám zachováte svou přízeň!

Zároveň děkujeme všem sponzorům a donátorům za finanční či věcné dary - děti si díky Vám užijí krásné Vánoce!!!

Konkrétní dík patří paní Ivetě Fridrich (a dárcům z Německa), paní Viktorii Linke, panu Ivu Vondrákovi, panu Radimu Kachlíkovi, panu Kaše, paní Šálové, paní Bartoškové, paní Born, rodině Němců z Vimperka, rodině Koubů ze Sušice, společnosti Dejme dětem šanci o. p. s., pánům Martinovi Kučerovi a Vojtěchovi Pauknerovi z projektu "Milý Ježíšku" a Nadačnímu fondu Hanky Kynychové ve spolupráci s Europarkem.