Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Vánoční besídka


Ve středu 13. prosince 2023 se sál kašperskohorského kina zaplnil téměř do posledního místa. Náš dětský domov pořádal tradiční vánoční besídku, kterou si řada obyvatel Kašperských Hor, učitelů místní i sušické základní školy, pracovnic tzv. OSPODů i pracovnic Krajského úřadu Plzeňského kraje nenechala ujít.

Besídku odstartoval Šimon krátkou básničkou a pak už se přiřítili na pódium Ájá a Fík (teta Jana a strejda Aleš), kteří nás celým programem provázeli.

Program byl opravdu pestrý a nabitý, hodně se tancovalo, zazpíval nám sbor dětí z našeho pracoviště v Sušici, došlo i na scénickou dramatizaci, básničky od nejmenších a překrásné vystoupení 6. rodinky s vějíři.

Atmosféra byla báječná a aplaus pro všechny účinkující zasloužený. Na besídku vzpomíná spousta příchozích jako na milý adventní zážitek a na naše děti slyšíme samou chválu.

Děkujeme všem, kdo naše děti podporují a provázejí na cestě životem a hlavně mají rádi. Děkujeme všem za podporu, ať už finanční, formou darů či jen přízně našemu domovu a našim dětem.