Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Ukliďme Česko


V sobotu 30. 4. 2022 jsme se s dětmi z našeho domova zapojili do akce Ukliďme Česko. Díky rozdělení do jednotlivých skupin bylo možné sesbírat odpadky na více místech Kašperských Hor. Vybaveni rukavicemi se děti s vervou pustily do sběru a běhaly k odpadkům jako o závod. Někteří chtěli vyhrát cenu “Největší kuriozita” a tak přinášeli co se dalo. Na konci akce bylo sebráno 8 pytlů odpadků a k tomu další harampádí. Děti si kromě sebraných odpadků odnesly také dobrý pocit z pěkně odvedené, záslužné činnosti. 

Děti z pracoviště v Sušici uklízely ve čtvrti okolo dětského domova. Úklid si rozdělily do dvou víkendových dnů již na konci března. Všechny děti zaslouží ohromnou pochvalu za vytrvalost ve sběru odpadků a zápal pro dobrou věc. Jeden z chlapců byl na sebe právem hrdý, jelikož sesbíral v neděli sám 2 pytle odpadků.

I my všichni "dospěláci" jsme na naše děti moc hrdí a právem pyšní!