Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Škola volá…


Prázdniny utekly jako voda a naši školáci už zase usedli zpátky do lavic. Máme mezi nimi několik prvňáčků, na Kašperských Horách v místní základní škole dva kluky, v Sušici jednu holčičku a jednoho chlapíka v přípravném ročníku a v Chanovicích jednoho prvňáčka, který se v DD ubytoval teprve před nedávnem.

Naši prvňáčci, ale i další děti navlékly na záda krásné nové školní batohy Boll, které nám zprostředkovala společnost Spolu dětem, o.p.s., která nás (i jiné dětské domovy) léta podporuje. Školní vybavení a pomůcky dětem dodaly Clifford Chance a Restaurace u Chovatelů. Moc za dary pro naše děti děkujeme a dětem přejeme, ať nosí domů samé pěkné známky, ať do školy chodí rády a ať moc nezlobí paní učitelky!