Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Prázdninová štafeta


Náš dětský domov se zapojil do soutěže Prázdninová štafeta 2023. Průběžně budeme aktualizovat informace z našich výletů po Plzeňském kraji.

Chanovická rodinka si vybrala návštěvu ZOO ve Ždírci.

Na výlet jsme vyrazili na státní svátek, 5. 7. 2023. Byl krásný letní den, ale po cestě začal foukat vítr a černé mraky nás v polovině cesty téměř odrazovali. Ale my jsme pokračovali dál.

Když jsme přijeli do ZOO, mírně pršelo, což v lese nebylo téměř znát. Prohlédli jsme si vyřezávaná i kovová zvířata, zhoupli se na houpačce a zkusili porazit dřevěné kuželky. Pak se ale hodně rozpršelo. A tak jsme si dali svačinu v zastřešeném posezení. Mezitím přestalo pršet a v lese bylo po dešti moc hezky. Proto jsme si vše ještě jednou prošli, přepočítali všechny dřevěné zvířata, zapsali jsme se do návštěvní knihy a vyrazili na zpáteční cestu.

Všem se výlet moc líbil. Mimo tento výlet ještě chanovičtí důkladně prošmejdili Chanovice, což byl další tip na výlet.

Děti z Kašperských Hor navštívili hrad Velhartice. Krom báječné zmrzliny si užili ještě střílení z luku.

Úplně nejmladší děti z Kašperek vyrazili s tetou a strejdou v pondělí 10. července k magickému kostelu Mouřenec, kde se natáčela pohádka Anděl páně.

Dalším splněným cílem prázdninové štafety byla naučná stezka pod Zelenou Horou a náměstí v Nepomuku. Tam se vypravily sušické děti s tetou Ilonkou. Naučná stezka Pod Zelenou Horou začíná na Nepomuckém náměstí a provedla děti okolím Nepomuku, kolem zámku Zelená Hora až do obce Klášter a zpět. Na trase čekalo devět zastavení, která děti seznámila s historií, přírodou i zajímavými osobnostmi z tohoto kraje.

V pátek 21. července se vypravily děti ze sušické rodinky na vrchol Svatobor, na který mají nádherný výhled z domova. Rozhlédly se do kraje a vyfotily u rozhledny.

Kašperskohorské děti vyrazily hned pár dní nato (23. 7.) s tetou Lindou na Srní a putovaly po mravenčí stezce, což je krásná procházka lesem doplněná o herní prvky. Stezka začíná u velkého dřevěného mravence, na trase byla zastavení s naučnými tabulemi a jednoduchými úkoly, za použití přírodních prvků mohly děti vyzkoušet svou šikovnost a zdatnost, otestovat své znalosti o stopách místních obyvatel, stromech, jejich plodech, ptácích i vodní žouželi. Stezka nese název mravenčí, takže věnujeme pozornost i jim. Víte, že kolonie mravence lesního mají až 3 miliony mravenců? Královny žijí nejdéle z celého mraveniště (až 25 let), za tuto dobu zplodí až několik set tisíc jedinců. Délka stezky je zhruba 3 km.

V ten samý den jako horské děti zašly sušické děti jen kousek od dětského domova po sušické pavučině luhem s naučnými prvky a dřevěnými zvířaty na ostrov Santos, kde tráví hodně času i během běžného školního roku.

Teta Ilonka hned následující den vzala děti ze Sušice na výlet nabitý cíli z prázdninové štafety. Byly jimi Klatovská Hůrka (Před mnoha lety stával na tomto místě kostel sv. Anny, který však nechal Josef II. zrušit. Dnešní podoba objektu pochází z doby po 2. světové válce, kdy byla na základech zříceného kostela postavena výletní restaurace.), dále klášter v Chotěšově a Chlumčany (Naučná stezka Chlumčany má 6 zastavení. Až na 160 motocyklů mohou návštěvníci zhlédnout v MotoMuzeu Chlumčany, to bylo bohužel zavřené a tak se děti vyfotily aspoň před ním. Kluci docela litovali!)

Další zážitky čekaly sušickou rodinku na výlětě 28. a 29. července, kdy navštívily děti Naučnou stezku Stará Plzeň a kupci (Naučná stezka je věnována historii Starého Plzence a okolí; má 13 informačních tabulí a necelé 4 kilometry), Vyhlídku na Mariině skále (Na vrcholku Mariini skály je postavený vyhlídkový altán, z kterého je krásný rozhled po přírodním parku Kornatický potok.), rozhlednu na skále (Železná telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou byla postavena v roce 2001. Po vystoupání 137 schodů lze z výšky 25 metrů vidět zvlněnou krajinu Šumavy, hrad Radyni, část Plzně, elektrárnu Temelín a za dobré viditelnosti i vrcholky Alp) a Škodaland v Plzni (Na území o rozloze 5 ha se nachází in-line dráha s parametry pro oficiální mezinárodní soutěže, profesionální minigolfové hřiště nebo skate park s největším počtem překážek v Plzni a parametry odpovídající evropským standardům; výjimečné je také koupací jezírko).

Na začátku srpna navštívily sušické děti cíl prázdninové štafety v sousedním Jihočeském kraji - vyrazily do Hoslovického mlýna. Je to unikátně zachovaný vodní mlýn nedaleko Hoslovic. Během expozice si děti v areálu prohlédly budovu mlýna, stáj s roubeným chlévem a stodolu s přístavkem. Všechny stavby mají doškové střechy, jsou dobově vybaveny a podávají autentický obraz života ve mlýně. Návštěva děti přenesla do dob dávno minulých.