Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Podzimní Ukliďme Česko


V sobotu 1.října jsme se s dětmi opět účastnili akce Ukliďme Česko. Díky počtu účastníků, který čítal 27 osob, jsme se mohli dobře rozdělit do větších skupinek a pokrýt více míst v Kašperských Horách, které potřebovali vyčistit. Děti s vervou a nadšením sbíraly a přinášely různé druhy odpadu. Celkem se nám podařilo naplnit 5 pytlů. S dětmi se těšíme na další příležitost trochu přispět ke společnému dobru pro naší přírodu.