Vítá Vás Dětský domov Kašperské Hory!

Jak pomoci?

Běh pro náš domov


V sobotu 14. května pořádal náš dětský domov benefiční běh. Tuto akci jsme naplánovali s cílem podpořit letní činnost dětí z našeho domova. Ani jsme netušili, jak milé a stmelující to bude sportovní odpoledne. Start běhu byl v DD na Kašperských Horách a cíl v DD v Sušici. Symbolicky jsme tak propojili dvě naše pracoviště.
Sešli jsme se na dvoře dětského domova, kam také přicházeli zájemci z řad veřejnosti. Dvůr byl brzy plný sportovců a podporovatelů z řad veřejnosti, stejně tak i dětí, tet a strejdů z domova, kteří se rozhodli zapojit. Připravili jsme si štafetový kolík, který jsme si po cestě předávali a dopravili jej společnými silami až do cíle.
Po uvítání hostů a oznámení organizačních informací odstartovaly děti s paní ředitelkou náš benefiční běh.
Počasí nám přálo, trasa vedla krásnou jarní přírodou kolem hradu Kašperk, dále pak přes vrch Sedlo, který nám dal dost zabrat, přes vesnici Záluží a Žižkův vrch až do Sušice. Děti držely tempo, byly statečné, odhodlané. Čtyři kluci dokonce uběhli celou trasu! Ostatní (i ty nejmenší) děti ušly 14 kilometrů a s velikou radostí dobíhaly do cíle. V cíli všichni dostali medaili (malovanou dětmi z našeho dětského domova) a po vydechnutí se mohli občerstvit. Pro dětské účastníky běhu byly připraveny věcné odměny dle vlastního výběru.
Celá tato dobročinná akce se moc vydařila, všechny nás stmelila a potěšila. Děti i zaměstnanci si jí moc užili, doufejme, že i veřejnost. My všichni z DD už se těšíme na další ročník!

Děkujeme za účast a za zaplacení startovného:

Kateřina Uhlíková, Kubík Petlička, Jana Kovaříková, Nikola Jarolímová, Veronika Dryková, Jiří Melkus Kopelent, Anežka Kopelentová, B. Kopelent, J. Kopelent, p. Sedláková, Jiří Brázda, Petra Divišová, Johanka Brázdová, Matěj Brázda, Barbora Zdychyncová, Petr Havlíček, Pavel Brázda, Štěpán Brázda, Zuzanka Brázdová, Zdeněk Four, Miluška Fourová, Adélka Urbanová, Petr Urban, Linda Lorencová, Damián Petr, Katka Petrová, Lucie Hartlová, Klárka Hartlová, Jakub Hartl, p. Čech,p. Čechová.

Děkujeme za občerstvení:

Hotelu Churáňov, Pizzerii pod hradem, společnosti Kofola, p. Kadlecové za pečené dobroty.

Poděkování patří všem, kdo nás finančně podpořili:

United Networks SE Plzeň, skauti Sušice (Šebestovi, Švehlovi a další), Marie Hrabová, p. Šotová, Martina Waldmannová, Helena Kopová, Věra Marešová, Jana Tomanová, Josef Baierl, Věra Naušová, PhDr. Jana Tláskalová a Johanka Čížková se zlomenou nohou.