Loučení s létem

Neděle 10. září 2023 byla pro děti z dětského domova mimořádná. Bylo pro ně naplánováno odpoledne s názvem „loučení s létem“. Přijeli za námi motorkáři – kamarádi a známí tety Zlatky, kteří zaparkovali své jednostopé stroje před dětským domovem. Děti si je mohly prohlédnout a ti starší, odvážnější a hlavně dostatečně vysocí zájemci se mohli svézt (samozřejmě s přilbou a za bezpečné rychlosti).

Motorkáři přivezli dětem spoustu věcí – oblečení, školní potřeby a hlavně bonbóny. Pozvání k nám na dvůr dětského domova přijaly i paní učitelky z místní základní školy a děti byly rády, že mezi nás zavítaly.

Na dvoře DD byl pro děti připraven zábavný program - skákací hrad, zábavné soutěže, hudba a možnost tance. O zábavný program se postaral pan Maxa. Na sklonku dne nezbývalo než dát letním prázdninám nadobro sbohem a těšit se na ty další nejbližší: podzimní prázdniny!!!

Vyčisti les - Kašperské Hory

V sobotu 16. září vyrazily sušické i kašperskohorské děti z našeho domova na enviromentální akci s názvem vyčisti les.

O naše okolí se každý rok stará více lidí i my jsme se už několikrát zapojili do akce Ukliďme Česko, a tak jsme se i tentokrát stali dalšími ochotnými pomocníky. V přírodě stále najdeme pohozené plastové lahve, obaly od tyčinek, igelitové tašky a jiné odpadky. Plasty negativně ovlivňují také zvířata, která je mohou omylem sníst nebo se do nich zachytit. Projděte se na pár minut v přírodě a zjistíte, kolik nepořádku lidé dokáží vyprodukovat. My jsme se rádi zapojili do této činnosti, která přispívá našemu životnímu prostředí. Hned několik párů dětských rukou za doprovodu tet a strejdy pilně pomáhalo a příroda rázem prokoukla.

3. rodinná skupina čistila les v oblasti Kašperských Hor pod Liščím vrchem. Nasbírali 3 neúplné pytle plastu, skla a plechu, včetně jedné kovové konstrukce (nejspíš z bývalé lanovky). Zapojila se i 5. rodinka s nejmenšími dětičkami, které také nosily odpadky jeden za druhým.

I 5. rodinka se vydala na procházku do přírody. Tentokrát ale především za účelem přírodu vyčistit. S sebou jsme si vzali rukavice, pytel a odhodlání a šlo se na věc. Překvapilo nás, kolik se toho ve volné přírodě najde. Nasbírali jsme pytel a k tomu nějaké kovové harampádí, které se už do pytle nevešlo. Akce se nám líbila, těšíme se opět příště.

Sušická 7. a 8. rodinka vyšla jen kousek nad dětský domov pod vrchem Kalich a hned se pytle plnily po okraj. Nasbíraný odpad děti ještě vytřídily.

Sponzoři akce "vyčisti les" jsou:

https://www.astratex.cz/  https://www.rostlinna-akvaria.cz/  https://www.rigalli.cz/  https://www.frutiko.cz/  https://www.povinneruceni.biz/  https://www.kimbino.cz/  https://www.invia.cz/  https://www.intercroatia.cz/  https://www.ketris.cz/  https://www.tiskarik.cz/

www.vycistiles.cz

V sobotu 16.9. jsme vyrazili do okolí, abychom se i my zúčastnili akce "vyčisti les". Nemuseli jsme ani jít moc daleko a už jsme narazili na místo, kde jsme si doopravdy užili.

Partneři akce jsou

https://www.astratex.cz/ https://www.rostlinna-akvaria.cz/ https://www.rigalli.cz/ https://www.frutiko.cz/ https://www.povinneruceni.biz/ https://www.kimbino.cz/ https://www.invia.cz/ https://www.intercroatia.cz/ https://www.ketris.cz/ https://www.tiskarik.cz/

Vánoční obchůdky s Albertem

16.12.2023 budeme i letos v Albertu na Hrádecké ulici prodávat naše vánoční výrobky. Moc se na vás těšíme a začínáme chystat první výtvory. O víkendu jsme začali s malými barevnými mejdlíčky. Postupně vás budeme informovat co tvoříme, ať víte na co se těšit 🙂

Škola volá…

Prázdniny utekly jako voda a naši školáci už zase usedli zpátky do lavic. Máme mezi nimi několik prvňáčků, na Kašperských Horách v místní základní škole dva kluky, v Sušici jednu holčičku a jednoho chlapíka v přípravném ročníku a v Chanovicích jednoho prvňáčka, který se v DD ubytoval teprve před nedávnem.

Naši prvňáčci, ale i další děti navlékly na záda krásné nové školní batohy Boll, které nám zprostředkovala společnost Spolu dětem, o.p.s., která nás (i jiné dětské domovy) léta podporuje. Školní vybavení a pomůcky dětem dodaly Clifford Chance a Restaurace u Chovatelů. Moc za dary pro naše děti děkujeme a dětem přejeme, ať nosí domů samé pěkné známky, ať do školy chodí rády a ať moc nezlobí paní učitelky!

Prázdninová štafeta

Náš dětský domov se zapojil do soutěže Prázdninová štafeta 2023. Průběžně budeme aktualizovat informace z našich výletů po Plzeňském kraji.

Chanovická rodinka si vybrala návštěvu ZOO ve Ždírci.

Na výlet jsme vyrazili na státní svátek, 5. 7. 2023. Byl krásný letní den, ale po cestě začal foukat vítr a černé mraky nás v polovině cesty téměř odrazovali. Ale my jsme pokračovali dál.

Když jsme přijeli do ZOO, mírně pršelo, což v lese nebylo téměř znát. Prohlédli jsme si vyřezávaná i kovová zvířata, zhoupli se na houpačce a zkusili porazit dřevěné kuželky. Pak se ale hodně rozpršelo. A tak jsme si dali svačinu v zastřešeném posezení. Mezitím přestalo pršet a v lese bylo po dešti moc hezky. Proto jsme si vše ještě jednou prošli, přepočítali všechny dřevěné zvířata, zapsali jsme se do návštěvní knihy a vyrazili na zpáteční cestu.

Všem se výlet moc líbil. Mimo tento výlet ještě chanovičtí důkladně prošmejdili Chanovice, což byl další tip na výlet.

Děti z Kašperských Hor navštívili hrad Velhartice. Krom báječné zmrzliny si užili ještě střílení z luku.

Úplně nejmladší děti z Kašperek vyrazili s tetou a strejdou v pondělí 10. července k magickému kostelu Mouřenec, kde se natáčela pohádka Anděl páně.

Dalším splněným cílem prázdninové štafety byla naučná stezka pod Zelenou Horou a náměstí v Nepomuku. Tam se vypravily sušické děti s tetou Ilonkou. Naučná stezka Pod Zelenou Horou začíná na Nepomuckém náměstí a provedla děti okolím Nepomuku, kolem zámku Zelená Hora až do obce Klášter a zpět. Na trase čekalo devět zastavení, která děti seznámila s historií, přírodou i zajímavými osobnostmi z tohoto kraje.

V pátek 21. července se vypravily děti ze sušické rodinky na vrchol Svatobor, na který mají nádherný výhled z domova. Rozhlédly se do kraje a vyfotily u rozhledny.

Kašperskohorské děti vyrazily hned pár dní nato (23. 7.) s tetou Lindou na Srní a putovaly po mravenčí stezce, což je krásná procházka lesem doplněná o herní prvky. Stezka začíná u velkého dřevěného mravence, na trase byla zastavení s naučnými tabulemi a jednoduchými úkoly, za použití přírodních prvků mohly děti vyzkoušet svou šikovnost a zdatnost, otestovat své znalosti o stopách místních obyvatel, stromech, jejich plodech, ptácích i vodní žouželi. Stezka nese název mravenčí, takže věnujeme pozornost i jim. Víte, že kolonie mravence lesního mají až 3 miliony mravenců? Královny žijí nejdéle z celého mraveniště (až 25 let), za tuto dobu zplodí až několik set tisíc jedinců. Délka stezky je zhruba 3 km.

V ten samý den jako horské děti zašly sušické děti jen kousek od dětského domova po sušické pavučině luhem s naučnými prvky a dřevěnými zvířaty na ostrov Santos, kde tráví hodně času i během běžného školního roku.

Teta Ilonka hned následující den vzala děti ze Sušice na výlet nabitý cíli z prázdninové štafety. Byly jimi Klatovská Hůrka (Před mnoha lety stával na tomto místě kostel sv. Anny, který však nechal Josef II. zrušit. Dnešní podoba objektu pochází z doby po 2. světové válce, kdy byla na základech zříceného kostela postavena výletní restaurace.), dále klášter v Chotěšově a Chlumčany (Naučná stezka Chlumčany má 6 zastavení. Až na 160 motocyklů mohou návštěvníci zhlédnout v MotoMuzeu Chlumčany, to bylo bohužel zavřené a tak se děti vyfotily aspoň před ním. Kluci docela litovali!)

Další zážitky čekaly sušickou rodinku na výlětě 28. a 29. července, kdy navštívily děti Naučnou stezku Stará Plzeň a kupci (Naučná stezka je věnována historii Starého Plzence a okolí; má 13 informačních tabulí a necelé 4 kilometry), Vyhlídku na Mariině skále (Na vrcholku Mariini skály je postavený vyhlídkový altán, z kterého je krásný rozhled po přírodním parku Kornatický potok.), rozhlednu na skále (Železná telekomunikační věž s vyhlídkovou plošinou byla postavena v roce 2001. Po vystoupání 137 schodů lze z výšky 25 metrů vidět zvlněnou krajinu Šumavy, hrad Radyni, část Plzně, elektrárnu Temelín a za dobré viditelnosti i vrcholky Alp) a Škodaland v Plzni (Na území o rozloze 5 ha se nachází in-line dráha s parametry pro oficiální mezinárodní soutěže, profesionální minigolfové hřiště nebo skate park s největším počtem překážek v Plzni a parametry odpovídající evropským standardům; výjimečné je také koupací jezírko).

Na začátku srpna navštívily sušické děti cíl prázdninové štafety v sousedním Jihočeském kraji - vyrazily do Hoslovického mlýna. Je to unikátně zachovaný vodní mlýn nedaleko Hoslovic. Během expozice si děti v areálu prohlédly budovu mlýna, stáj s roubeným chlévem a stodolu s přístavkem. Všechny stavby mají doškové střechy, jsou dobově vybaveny a podávají autentický obraz života ve mlýně. Návštěva děti přenesla do dob dávno minulých.

Prázdniny dětí z DD

Léto už je v plném proudu, pár dětí odjelo na prázdniny do rodin, ale drtivá většina tráví léto na táborech.
Část sušické 7. rodinky dokonce vyrazila k moři do Chorvatska (viz předchozí článek).

Náš sikula Tonda strávil týden s hasiči z Prahy Újezda a tábor to byl nabitý zážitky.

Na táboře v Dobčicích - ve škole čar a kouzel se tábořilo také skvěle, což prozrazuje další ochutnávka v podobě fotek:

Báječný tábor v údolí pod Kochánovem zažilo 7 našich dětí spolu s paní ředitelkou. Na tábor vyrazil i nejmladší chlapeček z DD se svými sourozenci. Všichni byli moc šikovní, když zase po roce zachraňovali pohádky před krutou knihomorkou a pak spolu se skauty prožívali dobrodružství mezi živly spolu s avatary. Tábor už je zase jen krásnou vzpomínkou a my se těšíme, že za rok prožijeme spoustu skvělých dobrodružství!

Děkujeme všem, kdo přispěli našim dětem trávit aktivně nezapomenutelné léto plné relaxu, zábavy a dobrodružství!

Informace a fotografie z letních zážitků našich dětí budeme průběžně aktualizovat.

Chorvatsko 2023

Letošní prázdniny zahájilo šest dětí ze Sušice rekreací v Chorvatsku. U moře bylo krásně, týden utekl jako voda, teď už jenom nad fotkami vzpomínáme. Smutní ale nejsme, prázdniny teprve začaly a čeká nás spoustu dalších zážitků.

Doplněn text od Karolínky:

První týden o prázdninách jsem jela se svojí rodinkou z DD do Chorvatska. Byla jsem tam se svými sourozenci a kamarády, užili jsme si spoustu zábavy, krásné moře a slunce. Každý den jsme si užívali mořského vzduchu, sbírali mušle a hráli míčové hry. Jeden den jsme jeli loďkou do nedalekého přístavu Trogir na výlet, kde jsme viděli velkou pevnost a mnoho velkých lodí. Týden v Chorvatsku rychle utekl a my odjížděli vrátit se příští prázdniny na toto místo zpět.

Aktivity s SDH Praha Újezd

Rafty 

Jeden krásný víkend k nám přijeli hasiči z Újezdu u Prahy a vzali nás na rafty. V sobotu jsme vstávali v 8:00 a připravili se na akci. Když jsme si připravili věci, vyrazili jsme do kempu v Sušici. V kempu jsme si vyndali věci z auta a nasadili vesty. Pak byla možnost chvilku hrát fotbal. Potom jsme už vyrazili s raftem na vodu, kde nás strejda Damián učil pádlovat na řece Otava.

Celý den den jsme si náramně užili, byl to super zážitek, všechny nás to bavilo. 

                                                                                                                            Michal a Jirka

6. rodinka v Praze

Tento víkend (23.-24.6.2023) jsme navštívili naše kamarády z SDH městské části Praha Újezd. Pozvali nás na dodatečný Den dětí a sportovní den.

Bylo tam plno atrakcí: motorový člun, lezecká stěna, přílet a odlet policejního vrtulníku, skákací hrad, střelba ze vzduchovky a plno dalších zajímavých věcí. Nocovali jsme přímo v hasičárně a druhý den se zúčastnili sportovních her. Celé dva dny se o nás krásně starali místní hasiči, veškeré občerstvení jsme měli zdarma. Za to vše jim patří veliký DÍK!

Jirka, Pája

Zážitky chanovické rodinky

Výlet na hrad Radyni a zámek Kozel

V sobotu 17. 6. 2023 bylo trochu jiné ráno než obvykle – místo pravidelného generálního úklidu pokojů a domu jsme se začali chystat na výlet. Našim cílem byla dominanta Plzeňského kraje – hrad Radyně. Vyrazili jsme hned po snídani, protože v 10h jsme měli u hradu sraz s našimi dobrými známými – manželi Falbrovými a jejich přáteli.

Všichni jsme dorazili včas a po krátkém přivítání jsme si vyslechli pověst o hrozném Radoušovi. Pak jsme si prohlédli připravené plánky hradu Radyně a Kašperku. Hrady jsou si opravdu velmi podobné. Jen Radyni spadla jedna věž a přišla o střechy. Teď už víme, že je nechal postavit stejný panovník.

Konečně jsme mohli jít na prohlídku hradu. Nejhezčí byl výšlap na věž, v které jsou vystaveny loutky duchů, Radouše a jeho ženy. Mění se u nich osvětlení a hraje středověká hudba. Z věže hradu byl krásný výhled po celém okolí i na Plzeň.

Zdatnější z nás se pak vydali na nedalekou skálu, ze které je udělaná vyhlídka s pěkným pohledem na hrad. A pak rychle na oběd. Moc jsme si pochutnali, nikdo nic nevylil ani nerozbil!

Po krátkém odpočinku jsme vyrazili na protilehlý zámek Kozel, prošli se zámeckou zahradou a parkem, prohlédli si domeček pro malé šlechtice a vystavené keramické sochy zvířat a lidí. Náš výlet jsme zakončili v cukrárně – každý si mohl vybrat, jakou zmrzlinu chce. Při společném posezení jsme zhodnotili společně prožitý den. Děti poděkovaly a předaly obrázky a dárky, které si připravily. Cesta do Chanovic rychle utekla, a tak jsme stihli i ten generální úklid!

Kluci a holky z RS Chanovice

Krásná neděle na řece Otavě

V neděli byl budíček dříve než jindy a hned po snídani jsme vyrazili autem směr Sušice. Kamarádka Bára, teta Jitka, Honza a Standa našli tu odvahu sjet s námi řeku Otavu ze Sušice do Horažďovic. Rafty jsou prý nuda, tak Bára zamluvila kánoe. Někteří z nás měli v očích strach, ale Honza, zkušený vodák nás uklidňoval. Rozdělil posádky, každý dostal vestu, pádlo a mohli jsme vyrazit. Pomalu, ale jistě, jsme se zdokonalovali. Několikrát se posádky lodí měnily, ale když jsme vše vychytali, plulo se nádherně. Přálo nám počasí, došlo také na koupání. Troufli jsme si i na jez. V kempech na březích Otavy jsme se občerstvovali a do Horažďovic jsme dorazili všichni zdraví a spokojení. Po odevzdání lodí jsme spěchali na vlakové nádraží a jeli zpět do Sušice. Bára a Vašek tam mají dům. Vašek s námi sice nesjížděl řeku, ale připravil nám výbornou večeři. Sladkou tečkou byla zmrzlina a všichni jsme dostali medaili za statečnost. Byl to nádherný den. Domů jsme se vrátili před večerem, unavení, opálení a o řece se nám v noci zdálo. Velké díky patří Báře, Vaškovi a Honzovi, kteří vše zorganizovali a financovali. Vážíme si tak fajn kamarádů.

Matyáš, Michal, Marek, Adam, Nella, Róza a Natálka.